Kurul Üyeleri

Prof. Başak HAN
Konservatuvar Müdürü
Doç. Sıdıka Aslı GEDİKLİ
Müdür Yardımcısı
Doç. Dr. Onur NURCAN
Dr. Öğr. Ü. Ayça BERKMAN
Dr. Öğr. Ü. Zeynep Simge ACUNAZ EYTEMİZ
Kadir SAYILIR
Raportör

Yazı Tipi Boyutunu Değiştir