Kurul Üyeleri

Prof. Başak HAN
Konservatuvar Müdürü
Öğr. Gör. Onur ÇUHACI
Müdür Yardımcısı
Doç. Dr. Onur NURCAN
Doç. Zeynep Simge ACUNAZ EYTEMİZ
Dr. Öğr. Ü. Ayça BERKMAN
Ayhan GÖKDEMİR
Raportör

Yazı Tipi Boyutunu Değiştir