Kurul Üyeleri

Prof. Pınar UÇMAN KARAÇALI
Müdür Vekili
Öğr. Gör. Mustafa SUYOLCU
Müdür Yardımcısı
Dr. Öğr. Üyesi Murat KÜÇÜKEBE
Müdür Yardımcısı
Doç. Dr. Seda AYVAZOĞLU
Bale Anasanat Dalı Başkanı
Prof. Ece SÖZER
Doç. Dr. Onur NURCAN
Erbay METİN
Raportör

Yazı Tipi Boyutunu Değiştir