Kurul Üyeleri

Prof. Ümit İşgörür
Müdür
Doç. Talia Özlem Baltacılar Bayoğlu
Müdür Yardımcısı
Doç. Ebru Güner Canbey
Müdür Yardımcısı
Prof. Zibelhan Dağdelen
Üye
Doç. Sıdıka Aslı Gedikli Yılmazçetin
Üye
Doç. Pınar Uçman Karaçalı
Üye
Erbay Metin
Raportör