Uzay Bora Özgeçmiş

PROF.DR. UZAY BORA

DEVLET KONSERVATUVARI MÜZİKOLOJİ BÖLÜMÜ

GENEL MÜZİKOLOJİ ANABİLİM DALI

 

Doğum yeri: İzmir

İlkokul: Yavuz Selim İlkokulu (Bornova), 1979

Ortaokul ve Lise: İzmir Bornova Anadolu Lisesi, 1986

Lisans: Dokuz Eylül Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü, 1991

Yüksek Lisans: Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Müzik Bilimleri Anabilim Dalı, 1994

Doktora: Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Müzik Eğitimi Anabilim Dalı, 1999

Yardımçı Doçent: Dokuz Eylül Üniversitesi Devlet Konservatuvarı, 2001

Doçent: Dokuz Eylül Üniversitesi Devlet Konservatuvarı, 2005

Profesör: Dokuz Eylül Üniversitesi Devlet Konservatuvarı, 2011

 

YAYINLAR

 

Makaleler:

 

Uzay BORA, Barış Tekin TEZEL, Alper VAHAPLAR, 2018. “An Algorithm for Spelling the Pitches of Any Musical Scale”. Information Sciences, Elsevier. (https://doi.org/10.1016/j.ins.2018.09.015)

 

Uzay BORA, 2010. “Çoksesli Bir Müzik Parçasını Seslendirmek İçin Solisti Kendi Sesiyle Gerçek Zamanda Çokseslendiren Bir Algoritmik Kompozisyon Yöntemi ve Örnek Bir Uygulama”. Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, Cilt: 23, Sayı: 2.

 

Uzay BORA, 2003. “Bilgisayar Destekli Kompozisyon Yöntemlerinde Yeni Yönelimler”. A.Ü. Güzel Sanatlar Fakültesi SANAT Dergisi, Sayı: 4, 133-145. (1 atıf)

 

Uzay BORA, 2002. “Bilim ve Sanatın Kesiştiği Temel Bir Nokta: Matematik ve Müzik İlişkisi”. Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, Cilt: XV, Sayı: 1, 53-68. (15 atıf)

 

Uzay BORA, Selmin TUFAN, Semih BİLGEN, 2000. “A Tool for Comparison of Piano Performances”. Journal of New Music Research, Vol. 29, No: 1, 85-89. (https://doi.org/10.1076/0929-8215(200003)29:01;1-P;FT085) (5 atıf)

 

Bildiriler:

 

Uzay BORA, 2009. “Müzikte İnsan-Makina Etkileşimi Sergileyen Bir Algoritmik Kompozisyon Örneği: ‘Piyano Fantezisi’”. I. İzmir Ulusal Müzik Sempozyumu, İzmir. (Hakemli Organizasyon)

 

Uzay BORA, Semih BİLGEN, 1999. “Computational Comparison of Piano Performances”. Proceedings of the 14th International Symposium on Computer and Information Sciences, 168-176, Kuşadası. (Uluslararası Hakemli Organizasyon)

 

Uzay BORA, Erkan DORKEN, 1997. “Bir Piyanoya Ait Çoksesli Müzik Sinyalinde Perde İzleme”. 5. Sinyal İşleme ve Uygulamaları Kurultayı Bildiriler Kitabı, 444-449, Kuşadası. (Hakemli Org.)

 

Uzay BORA, 1994. “Geleneksel Türk Sanat Müziği Çalgılarının Dinamik Spektrum Analizi”. 2. Sinyal İşleme ve Uygulamaları Kurultayı Bildiriler Kitabı, 444-449, Gökova. (Hakemli Org.)

 

Kitaplar:

 

Uzay BORA, 2010. Müzikte Form: Rondo ve Varyasyon Formları. Can Dijital Matbaası, İzmir. (ISBN 978-605-61701-0-2)

 

Uzay BORA, 2004. Müzikte Form: Yapıtaşları ve Bölmeli Formlar. Prizma Matbaası, İzmir. (ISBN 975-288-904-2)

 

Ödüller:

 

“Herhangi Bir Müzik Dizisinin Perdelerini Adlandırabilen Algoritmik Bir Yöntem” konulu patent başvurusu için 09.01.2018’de Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörlüğü tarafından verilen ödül

 

 

 

Müzik Kompozisyonları ve Dinletiler:

 

13/8 için Etüd (solo piyano için) 25/05/2011

 

İnanılmaz Soprano (soprano ve bilgisayar için etkileşimli algoritmik kompozisyon) 01/06/2010

 

Elektronik Müzik Dinletisi (“Doç.Dr. Uzay Bora’nın Elektronik Müzik Sınıfları”, Karma Dinleti), DEÜ Devlet Konservatuvarı Orhan Barlas Salonu 18/05/2009

 

Piyano Fantezisi (MIDI piyano ve bilgisayar için etkileşimli algoritmik kompozisyon) 22/12/2008

 

Puccini’nin “Sogno d’or”u Üzerine Hafif Bir Rondo (2 soprano, 1 tenor ve piyano için) 03/05/2007

 

Notification (Teyp Müziği) 25/10/2003

 

Orijinal Bir Tema Üzerine Varyasyonlar – “The Impossible” (solo piyano için) 30/12/2000

 

Scherzo (solo piyano için) 02/09/2000

 

Trialog (flüt, obua ve piyano için) 18/08/2000

 

Füg 10/12/1996, rev. 2004

 

Piyano Resitali (5. Uluslararası İzmir Müzik Festivali kapsamında F. Chopin’in 6 parçası), Goethe Enstitüsü İzmir 14/06/1991

 

 


Yazı Tipi Boyutunu Değiştir