Murat KÜÇÜKEBE Özgeçmiş

 Dr. Öğr. Üyesi Murat KÜÇÜKEBE

 

İLETİŞİM BİLGİLERİ

Doğum Yeri ve Tarihi: İzmir 29.03.1976

Telefon: 0542 299 19 02

e-posta: muratkucukebe@yahoo.com 

              murat.kucukebe@deu.edu.tr

EĞİTİM BİLGİLERİ

Lisans: Ege Üniversitesi Devlet Türk Müziği Konservatuarı Çalgı Yapım Bölümü Yaylı Çalgılar Ana Sanat Dalı. (Bölüm birincisi olarak)

Yüksek Lisans: Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Müzik Bilimleri Anabilim Dalı

Doktora: Ege Üniversitesi Devlet Türk Müziği Konservatuarı Temel Bilimler Bölümü Duysal Tasarım Anabilim Dalı

ÇALIŞTIĞI KURUMLAR

Dokuz Eylül Üniversitesi Devlet Konservatuarı

TEZ BİLGİLERİ

Lisans: Aşamaları ile Keman Yapımı Danışman: Öğr. Gör. Veysel Veyis Yeğin

Yüksek Lisans: Batı ve Türk Müziği Üsluplarında Anlam Üretme Aracı Olarak Kemanın Sonolojik Analizi. Danışman Prof. Dr. İbrahim Yavuz Yükselsin

Doktora: Geçmişin Yeniden İnşası: Günümüz Cremona Keman Yapımcılığında Otantisite ve Mesleki Örgütlenme. Danışman: Prof. Dr. Fatma Reyhan Altınay.

KATILDIĞI YURT İÇİ AKADEMİK ETKİNLİKLER

Sempozyum

2008 Küçükebe Murat, “Kültürel Kimlik ve Çalgı: Kültürel Kimliğin Tınısal İşaretleyicisi Olarak Kemanın Batı ve Türk Müziği Bağlamlarında Kullanımı” İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Müziği Devlet Konservatuarı Müzik Bilimi Kulübü 1. Uluslararası Öğrenci Sempozyumu “Folklor ve Etnomüzikoloji” 2-3-4 Nisan.

2009 Küçükebe Murat, “Çakma Stradivari’den Türk Müziği Kemanına: Bir Kemanın Kültürel Dönüşüm Süreci ve Keman yapımcısının Bu Süreçteki Rolü” İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Musikisi Devlet Konservatuarı Müzikoloji Bölümü Müzik Biliminde Gençler Semineri 11-12 Mayıs İstanbul.

-2014 Küçükebe Murat, Modernleşme Sürecinde Zanaatkâr ve “El Yapımı’nın Kısa Serüveni, İzmir II. Ulusal Müzik Sempozyumu, Ege Üniversitesi Devlet Türk Musikisi Konservatuarı 17-18 Kasım, 2014.

-2016 Çalgı Yapım Geleneği Açısından Tarihsel Referansın Önemi: Yapısal İnceleme İçin Bir Yöntem Önerisi. Trabzon II. Uluslararası Dans ve Müzik Araştırmaları Sempozyumu, Trabzon Üniversitesi Devlet Konservatuvarı, 18-22 Ekim, 2016.

Panel

2015 Çalgı Yapımcılığı ve Sektörel Sorunları adlı panel; “Çalgı Yapımcılığının Sorunlarının Giderilmesinde Mesleki Örgütlenme Ne Yarar Sağlar?” Ege Üniversitesi Devlet Türk Musikisi Konservatuarı Çalgı Yapım Bölümü 30. Ocak İzmir.

Konferans

-2009 “Kültürel Bağlamın Tınısal İşaretleyicileri Olarak Türk ve Batı Müziği Pratiklerinde Keman Çalıcısının Rolü” Ege Üniversitesi Devlet Türk Müziği Konservatuarı Çalgı Yapım Bölümü 17. Mart İzmir.

Seminer

-2014 “Keman Yapımcılığında “el yapımı” olgusunun ortaya çıkışı” Dokuz Eylül Üniversitesi Devlet Konservatuarı, İzmir.

DÜZENLEDİĞİ YURTİÇİ AKADEMİK / MESLEKİ ETKİNLİKLER

Panel

-2011 “Kişisel Deneyimlerle Çalgı Yapımında Ustalık “Keman”

Müziksev Çalgı Müzesi. 27 Mayıs. 

 

 

 

DÜZENLEDİĞİ YUR DIŞI AKADEMİK / MESLEKİ ETKİNLİKLER

Workshop

-2014 “Klasik Kemençe: Yapım Teknikleri Üzerine Genel Bilgi ve Fotoğraflı Sunum”

Garges-Les Gones, Paris, Fransa, 26-28 Nisan.

KATILDIĞI YURT DIŞI AKADEMİK ETKİNLİKLER

Sempozyum

2011 “Batı ve Türk Müziği Üsluplarında Bir Kimlik İşaretleyicisi Olarak Keman Tınısı ve Sonolojik Analizler” Norveç Bilim ve Teknik Üniversitesi – Sanat Fakültesi – Müzik Bölümü, Müzik ve Dans Antropolojisi Yoğun Programı “IPEDAM 2011” Norveç – Trondheim. Nisan.

2014 “Cremona and Izmir With Respect to Professional Perception in Violin Making in The Context Of Centre and Periphery and Authenticity Attitude” ICTM Çalışma grubu ve Belgrad Müzik Fakültesi, Sırbistan, Eylül.

ULUSLARARASI HAKEMLİ BİLİMSEL DERGİLERDE YAYINLANMIŞ MAKALELER

2010 Yükselsin, İbrahim Yavuz, M. Küçükebe “Batı ve Türk Sanat Müziği Keman Çalıcıları Arasındaki Tınısal Algı Farklılığının Kültürel ve Bilişsel Yönleri Üzerine Spektral Bir Analiz” The Journal of International Social Research / Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, Volume 3/10, Kış, s: 674-687. 2010.

2013 Küçükebe Murat, “Doğa Evren ve İnsan Üçgeninde Tahtacı Türkmenleri” Türkbilim Dergisi, Ege Üniversitesi Yayınları, Sayı:11, sayfa:177-186, Şubat 2013, İzmir.

-2016 Küçükebe Murat, “Multidisipliner Bir Yaklaşım: Bilgisayarlı Tomografik Tarama ve İlişkili İnceleme Tekniklerinin Çalgıbilim Çalışmalarında Kullanımı” Turkish Studies, Sayı 11/2 Kış, 10.03.2016, s.895-918.

-2016 Küçükebe Murat,Günümüz Otantiklik Tutumlarının İnşa Edildiği Bir Süreç Olarak Cremona Keman Yapım Geleneğinde Uyanış ve Mesleki Örgütlenme” The Journal of International Social Research / Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, Sayı 47/9, s. 1224-1254.

ULUSAL HAKEMLİ DERGİLERDE YAYIMLANMIŞ MAKALELER

2013 Küçükebe Murat, “Etnomüzikolojide Çalgı Odaklı Çalışmalar ve Kültürel Bağlamıyla Çalgı” Sanat ve Tasarım Dergisi, Sayı:5, s. 118-130.

2012 Küçükebe Murat, “Kemanın Ortaya Çıkışı: İkonografik Örnekler ve Bir Keman Yapım Merkezi Olarak Avrupa Ülkeleri Arasında İtalya’nın Yeri” Ege Üniversitesi Devlet Türk Musikisi Konservatuarı Dergisi, Sayı:2, s. 107-117.

2015 Küçükebe Murat, “Uyanış ve Mesleki Örgütlenme: İzmir’li Çalgı Yapımcıların Sektörel Sorunları ve İtalya Cremona Örneği” Ege Üniversitesi Devlet Türk Musikisi Konservatuarı Dergisi, Sayı: 6, s. 61-70.

-2017 Küçükebe Murat, “Cremonalı Keman Yapımcısı Kimliğinde Bir Otantiklik İşaretleyicisi Olarak Sır Olgusu, Ege Üniversitesi Devlet Türk Musikisi Konservatuarı Dergisi, Sayı: 11, s. 17-25.

YURT İÇİ MESLEKİ DENEYİM

– Lisans birinci sınıfta bölümdeki ilk viyolonselin yapımını üstlendi.

– Bölüm içerisinde kurulan özel deneme atölyesinde Öğr. Gör. Veyis Yeğin ile birebir çalışarak kemençe yapımı üzerine farklı denemelerde bulundu.

– Beş yıllık eğitim süresince 45 klasik kemençe, 2 viyola, 2 viyolonsel, 20’nin üstünde kemanın üretimi ve çok sayıda restorasyon çalışmasında yer aldı.

– 15.11.2001 tarihinde Dokuz Eylül Üniversitesi Devlet Konservatuarı’na  Arş. Gör. olarak kabul edildi ve Yaylı Çalgılar Bakım Onarım Atölyesi’nin kurulmasında görev aldı.

– 2000 yılından bu yana Dokuz Eylül Üniversitesi Devlet Konservatuarı Yaylı Çalgılar Bakım Onarım Atölyesinde okul öğrencileri ve öğretim elemanlarının tüm yaylı çalgılarının ve arşelerinin bakım onarım işlemlerine cevap vermektedir.

– İhtiyaç duyulduğu zamanlarda İzmir Devlet Senfoni Orkestrası yaylı çalgı sanatçılarının çalgı ve arşelerinin bakım onarım işlemlerine cevap vermektedir.     

– İhtiyaç duyulduğu zamanlarda İzmir Devlet Opera ve Bale Orkestrası yaylı çalgı sanatçılarının çalgı ve arşelerinin bakım onarım işlemlerine cevap vermektedir.

YURT DIŞI MESLEKİ DENEYİM

-2003 yılında İtalya Cremona’da (SCUOLA INTERNAZIONALE DI LIUTERIA ANTONIO STRADIVARI) Stradivari Uluslararası Keman Yapım Okulu’nda Giorgio Scolari, Eros Barcellari, Claudio Amighetti ve Massimo Negroni ile çalışarak sırası ile İtalyan keman cilalama, restorasyon ve yapım teknikleri ile ilgili staj gördü.

-2003 Yılında İtalyan usta keman yapımcısı Massimo Negroni tarafından Cremona’ya tekrar davet edildi ve keman yapımı üzerine adı geçen ustanın özel atölyesinde kendisi ile birebir çalıştı.

-2004 Yılında Usta Massimo Negroni tarafından eski ve modern İtalyan keman cilalama teknikleri ile ilgili çalışma yapmak üzere tekrar davet edildi ve adı geçen ustanın atölyesinde kendisi ile birebir çalıştı.

-2005 Yılında Usta Massimo Negroni tarafından İtalyan keman restorasyon teknikleri ile ilgili çalışma yapmak üzere davet edildi ve adı geçen ustanın atölyesinde birebir çalıştı.

-2007 Yılında Massimo Negroni tarafından viyola yapımı teknikleri ile ilgili çalışma yapmak üzere tekrar davet edildi ve adı geçen usta ile birebir çalıştı.

-2009 Yılında Massimo Negroni tarafından keman ve viyola yapımı teknikleri ile ilgili çalışma yapmak üzere tekrar davet edildi ve adı geçen usta ile üç ay kadar birebir çalıştı.

EĞİTİM HİZMETİ

-2006 yılında Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Genel Müdürlüğü Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi Çalgı Bakım ve Onarımı Dersi Öğretim Programı Geliştirme Özel İhtisas Komisyonu’nda görev aldı.

DERNEK ÜYELİKLERİ

Amerika Keman Yapımcıları Derneği

Catgut Akustik Derneği    

 

 


Yazı Tipi Boyutunu Değiştir