Mehmet Alper Özgeçmiş

Dr. Öğr. Üyesi M. Alper KAZANCIOĞLU

 

 

Doğum tarihi :           20.03.1971

Doğum yeri :             Kemalpaşa- İZMİR

İlköğretim      :           Yavuz Selim İlköğretim Okulu – Bornova

Orta ve Lise :             Suphi Koyuncuoğlu Lisesi – Bornova / 1989

Lisans :                      D.E.Ü. Devlet Konservatuvarı Sahne Sanatları Bölümü- Opera ASD/ 1996

 (altı yıllık lisans programı )

Yüksek Lisans :                    D.E.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü / 1999

Sanatta Yeterlik :      D.E.Ü. Güzel Sanatlar Enstitüsü / 2008

Akademik Görevler :           1996- Araştırma Görevlisi / 2002- Öğretim Görevlisi / 2013- Yrd. Doçent / 2018 – Dr. Öğr. Üyesi.

 

Bildiriler :

 

 

Makaleler :

 

 

 

Katıldığı Kongreler :

–     Videokonferanslar-9, Adana, Mart 2011                  (Davetli Konuşmacı Olma)

–     8. Ulusal Larengoloji Kongresi, İzmir, Mayıs 2015  (Davetli Konuşmacı Olma)

 

 

 

Sahnelediği Eserler :

 

 

 

 

 

Jüri Üyelikleri :

–      Üniversitelerarası Türk Halk Müziği Çok Sesli Koro Yarışması, Antalya, Mayıs 2013

–       9. Ulusal Genç Solist Yarışması, İzmir, Şubat 2016

–      Tanju Okan Pop Müzik Beste Yarışması, İzmir, Nisan 2016

–     Tanju Okan Pop Müzik Beste Yarışması, İzmir, Ağustos 2017

–     Tanju Okan Pop Müzik Beste Yarışması, İzmir, Ağustos 2018

 

 

İdari Görevler :

 


Yazı Tipi Boyutunu Değiştir