Elif Aktuğ Özgeçmiş

Dr. Öğr. Üyesi Elif AKTUĞ

Doğum Yeri/Tarihi: İzmir 1968

İlkokul: Gazi İlkokulu

Orta Okul: İzmir Devlet Konservatuvarı, 1980

Lise: Dokuz Eylül Üniversitesi Devlet Konservatuvarı, 1986

Kadro Unvanı ve Aldığı Tarih: Doktor Öğretim Üyesi 06.03.2018

Kadrosunun Bulunduğu Birim: Devlet Konservatuvarı

Görev Yaptığı Birim: Devlet Konservatuvarı

Bölüm, Anabilim/Anasanat Dalı: Müzikoloji Bölümü Genel Müzikoloji Anabilim Dalı

Lisans: Dokuz Eylül Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Müzik (Piyano Sanat Dalı) Bölümü, Eylül 1990

Yüksek Lisans: Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Müzik

Bilimleri Anabilim Dalı, Ağustos 2002

Doktora: Ege Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Temel Bilimler (Duysal Tasarım), Temmuz 2010

Yardımcı Doçent: Dokuz Eylül Üniversitesi Devlet Konservatuvarı, Şubat 2013

Lisansüstü öğrenimlerindeki Tez Bilgileri

Yüksek Lisans Tezi: Resim-Müzik İlişkisinin 19. ve 20. Yüzyıl Piyano Müziğine Yansıması ve Mussorgsky’nin “Bir Sergiden Resimler”i Üzerine İkonografik Tanımlama

Tezin Danışmanı, Başlama-Bitiş Tarihleri: Prof.Dr. Mehmet Fırat KUTLUK, Ekim 1998 – Ağustos 2002

Doktora Tezi: 1945 sonrası italya’da opera-siyaset etkileşimi- luigi nono’nun operalarının incelenmesi.  Tezin Danışmanı, Başlama-Bitiş Tarihleri : Prof. Dr. Ahmet Yürür , Ekim 2006 – Haziran 2010

Makale Yayınları

Doktora sonrası Makaleleri

 1. Elif AKTUĞ, Ferda KONYA, “Kaos Teoprisi, Bilgi Teorisi ve Entropi Yasasının 20. Yüzyıl Müzik Sanatına Etkileri”, The Journal of Academic Social Science, sayı: 77, sayfa: 194-204, Eylül 2018, 2018, Review Makale, Cite Factor, Index Copernicus, Sobiad, Asos, Doktora sonrası
 2. Aktuğ E, Dağdelen Z, “Philip Glass ‘Opera Üçlemesi’ Örneğinde Opera Sanatında Minimalizm”, Ege Üniversitesi Devlet Türk Musikisi Konservatuvarı Dergisi, sayı:9 sf: 31-39 2016, 2016, Review Makale, ULAKBİM, Doktora sonrası
 3. Elif AKTUĞ, “Luciano Berio un re in ascolto örneğinde 20. yüzyıl opera sanatında semiyotik

yaklaşımlar”, uluslararası hakemli müzik araştırmaları dergisi, sayı: 6/ sayfa: 67-85/ 2016, 2016,

Review Makale, EA, Doktora sonrası

 1. Aktuğ E, Nurcan O, “Modernizm/Post-modernizm Bağlamında Yirminci Yüzyılda Uluslararası Sanat Müziği Akımları ve Günümüze Bir Bakış”, Türkbilim, 2.15.1-20/2014, 2014, Review Makale, Yurtdışı Hakemli, Doktora sonrası
 2. Elif AKTUĞ, “Müzik- Mimari Etkileşimi”, İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Konservatoryum Dergisi, 2. cilt, 1. sayı, sayfa 27-32, yıl 2012, 2012, Review Makale, ULAKBİM, Doktora sonrası
 3. Elif AKTUĞ, “Bulgaristan Türklerinin Kimliğe İlişkin Sorunları”, Türkbilim, 8/13-17/2012, 2012,

Araştırma Makale, Yurtdışı Hakemli, Doktora sonrası

Bilimsel Etkinliklerde Sunulmuş Bildirileri

Doktora sonrası Bildirileri

 1. Yrd. Doç. Dr. Elif Aktuğ, Doç. Dr. Onur Nurcan, Yrd. Doç. Alper

Kazancıoğlu,”Modernizm/Postmodernizm Bağlamında Opera Sanatı”,Izmir II. Ulusal Müzik

Sempozyumu, Bornova, Kasım 2014, http://konservatuvar.ege.edu.tr/files/ulusal_muzik_sem_1.pdf,12-

16, Hakemli organizasyon, Doktora sonrası

 1. Nurcan O, Aktuğ E,”luigi nono ve 20. yüzyılın ikinci yarısında italya’da opera-siyaset etkileşimi”,III. uluslararası hisarlı ahmet sempozyumu, Kütahya, Mayıs 2012, Uluslararası organizasyon, Doktora sonrası

Bilimsel Yayınlarda Hakemlikleri

 1. Uluslararası Avrasya Sosyal Bilimler Dergisi “Luigi Russolo’ya ait Gürültücülük müzik

akımının ideolojik ve üslupsal temelleri

 1. Uluslararası avrasya sosyal bilimler dergisi, 2016

Katıldığı / Görev aldığı Mesleki / Bilimsel / Sanatsal Etkinlikler

 1. İzmir II. Ulusal Müzik Sempozyumu, İzmir, Kasım 2014(Tebliğ / Bildiri Sunma (Poster,

Sözlü v.b.))

 1. III. Uluslararası Hisarlı Ahmet Sempozyumu, Kütahya, Mayıs 2012(Tebliğ / Bildiri Sunma

(Poster, Sözlü v.b.))

 1. Cumhuriyetin 81. Kuruluş Yıldönümünde Konservatuvar Toplantıları, İzmir, Kasım

2004(Düzenleme Kurulu Üyesi Olarak Düzenleyici)

Aldığı Sertifikalar

“Boğaziçi University Faculty of Education Department of Foreign Language Education”, T.C. Boğaziçi Üniversitesi Eğitim Fakültesi, 1998

DEÜ Birimlerinde Komisyon ve Kurullarda Görev

Farabi Değişim Programı Koordinatörlüğü, Güzel Sanatlar Enstitüsü,2017-Devam ediyor

D.E.Ü. VAKFI, Eylül 2003 – Eylül 2004,UZATMA

D.E.Ü. VAKFI, Eylül 2002 – Eylül 2003

D.E.Ü. VAKFI, Eylül 2001 – Eylül 2002

DEVAK, Eylül 2000 – Eylül 2001

Yönetim – İdari Görevleri

Devlet Konservatuvarı Müzik ve Sahne Sanatları Lisesi Müdür Yardımcısı, Ekim 2010-

Mart 2011


Yazı Tipi Boyutunu Değiştir