Ebru GÜNER CANBEY Özgeçmiş

ÖZGEÇMİŞ FORMU

Adı Soyadı : Doç. Ebru GÜNER CANBEY
Görev Yaptığı Birim : Devlet Konservatuvarı
Bölüm/ Anasanat Dalı: Müzik Bölümü Kompozisyon ve Orkestra Şefliği Anasanat Dalı
İlkokul: Hakimiyet-i Milliye İlköğretim Okulu, 1985
Ortaokul: Dokuz Eylül Üniversitesi, Devlet Konservatuvarı, Piyano Asd, 1989
Lise: Hacettepe Üniversitesi Anakara Devlet Konservatuvarı Orkestra Şefliği Anasanat Dalı, 1993
Lisans: Hacettepe Üniversitesi Anakara Devlet Konservatuvarı Orkestra Şefliği Anasanat Dalı,
Haziran 1997
Yüksek Lisans : Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kompozisyon
ve Orkestra Şefliği Anasanat Dalı, Şubat 1999
Sanatta Yeterlik : Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Enstitüsü Müzik
Anasanat Dalı, Nisan 2003
Yardımcı Doçent : Dokuz Eylül Üniversitesi Devlet Konservatuvarı, Mayıs 2004
Doçent : Dokuz Eylül Üniversitesi, Devlet Konservatuvarı, Müzik (Unvan:
Eylül 2014 ) (Kadro: Şubat 2015 )
Doçentlik alanı : Müzik
Lisansüstü öğrenimlerindeki Tez Bilgileri
Yüksek Lisans Tezi: Cemal Reşit Rey’in Yaşamı ve Piyano Yapıtlarına Derin Yaklaşımlar
Tezin Danışmanı, Başlama-Bitiş Tarihleri: Yrd. Doç. Turgay ERDENER , Kasım 1998 – Ocak 2000
Sanatta Yeterlik Tezi: Alban Berg “Wozzeck Operası’nın Armonik ve Formal Yapısı”
Tezin Danışmanı, Başlama-Bitiş Tarihleri: Prof. İstemihan TAVİLOĞLU , Ekim 2001 – Mart 2003
Yönetilen Tamamlanmış Doktora Tezleri
1. Tezin Adı, Tezin Öğrencisi, Başlama-Bitiş Tarihleri: Armoni eğitimi ile piyano çalma becerileri
arasındaki ilişkilerin incelenmesi, D. BESTE ÇEVİK, Ocak 2006 – Mart 2007
Yönetilen Tamamlanmış Sanatta Yeterlik Tezleri
1. Tezin Adı, Tezin Öğrencisi, Başlama-Bitiş Tarihleri: Minimalizm ve Steve Reich’in “Klavyeli Vurma
Çalgılar” için yazdığı yapıtların biçim analizi, Ruken Güleryüz, Mart 2008 – Ağustos 2014
2. Tezin Adı, Tezin Öğrencisi, Başlama-Bitiş Tarihleri: Yeni Müzikte Obua: Obua’nın Yeni Müzik Çalış
Tekniklerinin İncelenmesi ve Müzik Eserlerinde Kullanımının Değerlendirilmesi, Bayram Bayramoğulları,
Ekim 2008 – Ağustos 2014
Yönetilen Tamamlanmış Sanatta Yeterlik Tezleri
3. Tezin Adı, Tezin Öğrencisi, Başlama-Bitiş Tarihleri : “Necil Kâzım AKSES’ in 1. Yaylı Çalgılar
Dördülü’nün polimodal ve politonal açılardan incelenmesi” – Eser Yazma: Büyük orkestra için “Senfonik Şiir”,
Öğr.Gör. Aysim DOLGUN, Eylül 2000 – Nisan 2008
Yönetilen Tamamlanmış Yüksek Lisans Tezleri
1. Tezin Adı, Tezin Öğrencisi, Başlama-Bitiş Tarihleri: Timpani’nin Tarihsel Süreç İçerisindeki Gelişimi
İle Literatürden Seçilmiş Eserlerin “Özel Efekt” Kullanımı Açısından İncelenmesi, Berkin Bilgihan, Ekim
2009 – Eylül 2016
2. Tezin Adı, Tezin Öğrencisi, Başlama-Bitiş Tarihleri: 20. Yüzyıl Müziğinde Kullanılan Özel Efektlerin
Viyolada Uygulama Yöntemleri, Nehir Akansu, Ağustos 2015 – Eylül 2016
3. Tezin Adı, Tezin Öğrencisi, Başlama-Bitiş Tarihleri: Gerald Finzi’nin klarinet konçertosunun analizi,
Osman Ersin SOĞULCAKLI, Ekim 2013 – Eylül 2016
4. Tezin Adı, Tezin Öğrencisi, Başlama-Bitiş Tarihleri: N.R.KORSAKOV ŞEHRAZAD SENFONİK SÜİTİ
OP.35: ORKESTRA ŞEFLİĞİ AÇISINDAN TEKNİK VE MÜZİKAL DEĞERLENDİRME, Mehmet
GİRGİN, Ekim 2014 – Ağustos 2015
5. Tezin Adı, Tezin Öğrencisi, Başlama-Bitiş Tarihleri: BİRİNCİ DÜNYA SAVAŞI ÖNCESİNDE
MACAR MÜZİĞİ VE YİRMİNCİ YÜZYIL MÜZİĞİNE YANSIMALARI, Zeynep Simge Acunaz, Ekim
2010 – Temmuz 2015
6. Tezin Adı, Tezin Öğrencisi, Başlama-Bitiş Tarihleri: Beethoven 5. Senfoni Birinci Bölümün
Kompozisyon ve Şeflik Teknikleri Açısından İncelenmesi, Mustafa Necati Karataş, Haziran 2009
– Temmuz 2010
7. Tezin Adı, Tezin Öğrencisi, Başlama-Bitiş Tarihleri: Ahmed Adnan Saygun’un 1. Senfonisinin Analizi,
Bülent Yüksel, Ekim 2005 – Ağustos 2006
8. Tezin Adı, Tezin Öğrencisi, Başlama-Bitiş Tarihleri: Alban Berg’in “Keman Konçertosu”nun Analizi,
Ruken GÜLERYÜZ, Ekim 2005 – Ağustos 2006
Yönetimi Devam eden Sanatta Yeterlik Tezleri
1. Tezin Adı, Tezin Öğrencisi, Başlama-Bitiş Tarihleri: Osman Ersin SOĞULCAKLI, Haziran 2018 –
Devam ediyor
2. Tezin Adı, Tezin Öğrencisi, Başlama-Bitiş Tarihleri: M.L.T. YÖNTEMİ İLE MÜZİK EĞİTİMİ VE
KEMAN ÖĞRETİMİNE UYARLANMASI, Gülce KARAGÖZCÜK, Haziran 2017 -Devam ediyor
3. Tezin Adı, Tezin Öğrencisi, Başlama-Bitiş Tarihleri: Mozart’ın Soprano, Piyano ve Orkestra için K. 505
Ch’io Mi Scordi Di Te Konser Aryasının Yönetimine İlişkin Teknik ve Müzikal Değerlendirme, Mehmet
Girgin, Haziran 2016 -Devam ediyor
4. Tezin Adı, Tezin Öğrencisi, Başlama-Bitiş Tarihleri: Romantik Dönem Bestecilerinin Kişisel Dönüşüm
Olasılıklarına Etken Olan Sebeplerin İncelenmesi ve Dönemin Müziğine Yansıması, Zeynep Simge
Acunaz, Mayıs 2016 -Devam ediyor
Yönetimi Devam eden Yüksek Lisans Tezleri
1. Tezin Adı, Tezin Öğrencisi, Başlama-Bitiş Tarihleri: Cem GÜRAY, Haziran 2018 -Devam ediyor
BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ:
PROJE YÜRÜTÜCÜSÜ: DOÇ. EBRU GÜNER CANBEY
PROJE NUMARASI: 2018/121
PROJE ADI: “Dokuz Eylül Üniversitesi Senfoni Orkestrası’nın (DESO) Kurumsal Tarihinin ve
Tanınırlığının Araştırılması, Marka Değerinin Güçlendirilmesi İçin Çözümler Geliştirilmesi ve
Uygulanması”
Makale Yayınları
Doçentlik sonrası Makaleleri
1. Deniz Beste ÇEVİK KILIÇ, Talia Özlem BALTACILAR BAYOĞLU, Ebru GÜNER CANBEY, “The
Occupational Expectations of Undergraduate Students in the Conservatory Piano Majors”,
International Education Studies, Volume 11, No. 1; 2017, 1-10, 2017, Araştırma Makale, Journals
Indexed in Eric, Doçentlik sonrası
2. Deniz Beste Çevik Kılıç, Doç. Ebru Güner Canbey, Doç. Dr. Onur Nurcan, “Konservatuvarın
kompozisyon ve orkestra şefliği anasanat dalında öğrenim gören lisans öğrencilerinin mesleklerinden
beklentileri”, Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi – Journal of Research in Education and Teaching,
Cilt 4/Sayı 4/135-147, 2015, Araştırma Makale, Ulusal Hakemli, Doçentlik sonrası
3. Assoc. Prof. Dr. Onur Nurcan, Assoc. Prof. Dr. Deniz Beste Çevik Kılıç, Assoc. Prof. Ebru Güner
Canbey, “Outlooks of conservatory piano majors toward the use of Turkish composers works in applied
piano lessons”, Journal of Educational and Instructional Studies in the World (WJEIS), Volume 5/Issue 2/
Article 10/65-77/May 2015, 2015, Araştırma Makale, Education, Doçentlik sonrası
Sanatta Yeterlik sonrası Makaleleri
4. Yrd. Doç. Dr. Deniz Beste Çevik, Yrd.Doç. Ebru Güner Canbey, İstemihan Taviloğlu, “Armoni Eğitimi
Neden Zordur?”, BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERGİSİ,
CİLT:15/Sayı: 27/ Sayfa: 69-83/ Haziran 2012, 2012, Araştırma Makale, ULAKBİM (1 eserde atıf),
Sanatta Yeterlik sonrası
5. Yrd. Doç..Dr. Elif Güven, Yrd. Doç. Dr. Deniz Beste Çevik, Yrd. Doç. Ebru Güner Canbey, Yrd. Doç.
Esra Kınıklı Snapper, “Çocuklara yönelik piyano eğitimi başlangıç metotları üzerinde bir
değerlendirme”, Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi (Journal of Research in Education and
Teaching), Cilt 1, Sayı 2, Sayfa 158-164, Mayıs, Haziran Temmuz 2012 – ISNN: 2146-9199, 2012,
Araştırma Makale, Ulusal Hakemli (4 eserde atıf), Sanatta Yeterlik sonrası
6. Yrd. Doç. Ebru Güner Canbey, Yrd. Doç. Dr. Deniz Beste Çevik, Yrd. Doç. Dr., Elif Güven, Yrd. Doç.
Esra Kınıklı Snapper, “Müzik Eğitimi Anabilim Dalında Öğrenim Gören Öğrencilerin Piyano Eğitiminde
Deşifrenin Önemine Yönelik Düşünceleri”, Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi (Journal of
Research in Education and Teaching), Cilt 1, Sayı 2, Sayfa 135-142, 2012 – ISNN: 2146-9199, 2012,
Araştırma Makale, Ulusal Hakemli, Sanatta Yeterlik sonrası
7. Çevik Deniz Beste, Taviloğlu İstemihan, Güner Canbey Ebru, “Müzik öğretmeni adaylarının bireysel
ve sosya-ekonomik özellikleri ile armoni ve piyano derslerindeki başarıları arasındaki ilişkiler”,
International Conference on New Trends in Education and Their Implications, 2010, sf. 722-729, 2010,
Araştırma Makale, ULAKBİM, Sanatta Yeterlik sonrası
Sanatta Yeterlik sonrası Makaleleri
4. Yrd. Doç. Dr. Deniz Beste Çevik, Yrd.Doç. Ebru Güner Canbey, İstemihan Taviloğlu, “Armoni Eğitimi
Neden Zordur?”, BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERGİSİ,
CİLT:15/Sayı: 27/ Sayfa: 69-83/ Haziran 2012, 2012, Araştırma Makale, ULAKBİM (1 eserde atıf),
Sanatta Yeterlik sonrası
5. Yrd. Doç..Dr. Elif Güven, Yrd. Doç. Dr. Deniz Beste Çevik, Yrd. Doç. Ebru Güner Canbey, Yrd. Doç.
Esra Kınıklı Snapper, “Çocuklara yönelik piyano eğitimi başlangıç metotları üzerinde bir
değerlendirme”, Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi (Journal of Research in Education and
Teaching), Cilt 1, Sayı 2, Sayfa 158-164, Mayıs, Haziran Temmuz 2012 – ISNN: 2146-9199, 2012,
Araştırma Makale, Ulusal Hakemli (4 eserde atıf), Sanatta Yeterlik sonrası
6. Yrd. Doç. Ebru Güner Canbey, Yrd. Doç. Dr. Deniz Beste Çevik, Yrd. Doç. Dr., Elif Güven, Yrd. Doç.
Esra Kınıklı Snapper, “Müzik Eğitimi Anabilim Dalında Öğrenim Gören Öğrencilerin Piyano Eğitiminde
Deşifrenin Önemine Yönelik Düşünceleri”, Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi (Journal of
Research in Education and Teaching), Cilt 1, Sayı 2, Sayfa 135-142, 2012 – ISNN: 2146-9199, 2012,
Araştırma Makale, Ulusal Hakemli, Sanatta Yeterlik sonrası
7. Çevik Deniz Beste, Taviloğlu İstemihan, Güner Canbey Ebru, “Müzik öğretmeni adaylarının bireysel
ve sosya-ekonomik özellikleri ile armoni ve piyano derslerindeki başarıları arasındaki ilişkiler”,
International Conference on New Trends in Education and Their Implications, 2010, sf. 722-729, 2010,
Araştırma Makale, ULAKBİM, Sanatta Yeterlik sonrası
Bilimsel Etkinliklerde Sunulmuş Bildirileri
1. Assoc. Prof. Dr. Onur Nurcan, Assoc. Prof. Dr. Deniz Beste Çevik Kılıç, Assoc. Prof. Ebru Güner
Canbey. “OUTLOOKS OF CONSERVATORY PIANO MAJORS TOWARD THE USE OF TURKISH
COMPOSER’S WORKS IN APPLIED PIANO LESSONS”,6th International Conference on New
Trends in Education and Their Implications- ICONTE 2015, Antalya, Nisan 2015,.
http://www.wjeis.org/FileUpload/ds217232/File/wjeis_2015_2.pdf,65-77, Uluslararası Hakemli
organizasyon, Doçentlik sonrası
2. Ebru GÜNER CANBEY, Deniz Beste ÇEVİK, Elif GÜVEN, Esra KINIKLI SNAPPER,”MÜZİK EĞİTİMİ
ANABİLİM DALINDA ÖĞRENİM GÖREN ÖĞRENCİLERİN PİYANO EĞİTİMİNDE DEŞİFRENİN
ÖNEMİNE YÖNELİK DÜŞÜNCELERİ”,3rd International Conference on New Trends in Education and
Their Implications, Antalya, Nisan 2012, Pegem Akademi Yayıncılık Ankara. Turkey ISBN: 978-
605-364-273-2,147-153, Uluslararası Hakemli organizasyon (1 eserde atıf), Sanatta Yeterlik
sonrası
3. Elif GÜVEN, Deniz Beste ÇEVİK, Ebru GÜNER CANBEY, Esra KINIKLI
SNAPPER,”ÇOCUKLARA YÖNELİK PİYANO EĞİTİMİ BAŞLANGIÇ METOTLARI ÜZERİNE BİR
DEĞERLENDİRME”,3rd International Conference on New Trends in Education and Their
Implications, Antalya, Nisan 2012, Pegem Akademi Yayıncılık Ankara ? Turkey-ISBN: 978-605-
364-273-2,155-161, Uluslararası Hakemli organizasyon, Sanatta Yeterlik sonrası
4. Yard. Doç. Dr. Beste Çevik, Taviloğlu İ, Güner Canbey E,”Müzik Öğretmeni Adaylarının Bireysel
ve Sosyo-Ekonomik Özellikleri ile Armoni ve Piyano Derslerindeki Başarıları Arasındaki
İlişkiler”,International Conference on New Trends in Education and Their Implications, Konyaaltı,
Kasım 2010, http://www.iconte.org/FileUpload/ks59689/File/158.pdf,155-161, Uluslararası Hakemli
organizasyon (3 eserde atıf), Sanatta Yeterlik sonrası
Kitap ya da Kitap içinde Bölüm/Makale Yazarlığı
Doçentlik sonrası Kitap ya da Kitap içinde Bölüm/Makale Yazarlığı
1. Fırat KUTLUK,Onur NURCAN,Ebru GÜNER CANBEY,Cihat Aşkın,Seyit Yöre,Yasemin
Ata,Cenk Güray,Özlem Doğuş Varlı,Timuçin Çevikoğlu,Okan Murat Öztürk,Emrah
Zıraman,”İLLÜZYON, CUMHURİYETİN KLASİK MÜZİK SERÜVENİ”, Edt: Fırat Kutluk, H2O
KİTAP, İstanbul,978-605-4906-34-5,(2016),Bilimsel kitap,Kitap yazarlığı, Doçentlik sonrası
2. Doç.Dr. Onur NURCAN,Doç. Ebru GÜNER CANBEY, “II. Geleneksellik-Çagdaslık Ikileminde
Cumhuriyetin “Milli Musiki” Politikası ve Türk Besteciler”, Illüzyon, Cumhuriyet’in Klasik Müzik
Serüveni, Edt: Prof. Dr. Fırat Kutluk, 978-605-4906-34-5,H2O Kitap, İstanbul,(2016), Syf.75-
109,Bilimsel kitap,Kitap içi bölüm/Makale, Doçentlik sonrası
Yurtdışı Konserler
Doçentlik sonrası Yurtdışı Konserler
1. Miniature per viola/Solo Viyola İçin Minyatürler (Segah), 5 dakikadan az süreli solo çalgı, ses, koro, oda
müziği, elektronik müzik ya da eşdeğeri eser kompozisyonu, Solo eser kompozitörü, Viyola, Chiesa
Santa Maria in Silva via Corsica, Brescia, İtalya, 25 Şubat 2017, Dünya Prömiyeri
2. Miniature per viola/Solo Viyola İçin Minyatürler (Nikriz), 5 dakikadan az süreli solo çalgı, ses, koro,
oda müziği, elektronik müzik ya da eşdeğeri eser kompozisyonu, Solo eser kompozitörü, Viyola,
Chiesa Santa Maria in Silva via Corsica, Brescia, İtalya, 25 Şubat 2017, Dünya Prömiyeri
3. Miniature per viola/Solo Viyola İçin Minyatürler (Frenkçin), 5 dakikadan az süreli solo çalgı, ses, koro,
oda müziği, elektronik müzik ya da eşdeğeri eser kompozisyonu, Solo eser kompozitörü, Viyola,
Chiesa Santa Maria in Silva via Corsica, Brescia, İtalya, 25 Şubat 2017, Dünya Prömiyeri
4. Türkiye Cumhuriyeti 93, Kuruluş Yıldönümü Konser ve Resepsiyonu/Flüt-Keman-Piyano için Halk
Türküsü, En az 5 dakika süreli solo çalgı, ses, koro, oda müziği, elektronik müzik ya da eşdeğeri
eser kompozisyonu, Oda müziği kompozitörü, Oda Müziği Orkestrası, Türk Özel Sektör Derneği
Salonu/Brüksel, Belçika, 29 Ekim 2016, Dünya Prömiyeri
5. 1. Uluslararası Akdeniz Viyolonsel Festivali/2 Viyolonsel-Piyano için Çökertme, En az 5 dakika
süreli solo çalgı, ses, koro, oda müziği, elektronik müzik ya da eşdeğeri eser kompozisyonu, Oda
müziği kompozitörü, Oda Müziği Orkestrası, Ionian Universitesi, Politechno Salonu, Corfu,
Yunanistan, 1 Temmuz 2016, Dünya Prömiyeri
Yurtdışı Konserler
Sanatta Yeterlik sonrası Yurtdışı Konserler
6. “Father and I” (Yangqin, Erhu, Pipa, Bendir, Piyano) Süre: 08:20, En az 5 dakika süreli solo çalgı,
ses, koro, oda müziği, elektronik müzik ya da eşdeğeri eser kompozisyonu, Oda müziği kompozitörü,
Oda Müziği Orkestrası, Çengdu Müzik Konservatuvarı Konser Salonu, Çin, 6 Haziran 2013
Yurtiçi Konserler
Doçentlik sonrası Yurtiçi Konserler
1. Les enfants du levants operasından “non je ne pleure pas”,Düzenleme kompozisyonu
Düzenleme kompozitörü, Oda Müziği Orkestrası , 1-1 Ekim 2018,Türkiye Prömiyeri ,DESO-Dokuz
Eylül Üniversitesi görevlendirmesi, Uayrlama Kompozitörü
2. Les enfants du levants operasından “les vagabonds”,Düzenleme kompozisyonu Düzenleme
kompozitörü, Oda Müziği Orkestrası , 1 Ekim 2018,Türkiye Prömiyeri ,DESO-Dokuz Eylül
Üniversitesi görevlendirmesi, Orkestra Uyarlama
3. Korno ve Yaylı çalgılar orkestrası için “Devr-i Aksak” 3 bölüm,Senfonik eser kompozisyonu Orkestra
kompozitörü, Oda Müziği Orkestrası İZMİR Karşıyaka, 2-2 Nisan 2018,Dünya Prömiyeri,
4. Duo Pontis/Viyola-Klavsen Resitali/Sözsüz Ağıt,En az 5 dakika süreli solo çalgı, ses, koro, oda
müziği, elektronik müzik ya da eşdeğeri eser kompozisyonu Oda müziği kompozitörü, Oda Müziği
Orkestrası İZMİR Ahmed Adnan Saygun Kültür Merkezi, 28-28 Kasım 2017,Dünya Prömiyeri
5. DEÜ. 35. Yıl Kutlama Töreni (Kalenin Bedenleri),Senfonik eser kompozisyonu Senfoni kompozitörü,
Senfonik Orkestra İZMİR İzmir Sabancı Kültür Merkezi, 20 Kasım 2017,DESO-Dokuz Eylül
Üniversitesi görevlendirmesi
6. DEÜ. 35. Yıl Kutlama Töreni (Beyaz Giyme Toz Olur),Senfonik eser kompozisyonu Senfoni
kompozitörü, Senfonik Orkestra İZMİR İzmir Sabancı Kültür Merkezi, 20 Kasım 2017,DESO-Dokuz
Eylül Üniversitesi görevlendirmesi
7. DEÜ. 35. Yıl Kutlama Töreni – (Çökertme),Senfonik eser kompozisyonu Senfoni kompozitörü, Senfonik
Orkestra İZMİR İzmir Sabancı Kültür Merkezi, 20 Kasım 2017,DESO-Dokuz Eylül Üniversitesi
görevlendirmesi
8. Barok’tan Rast’a (Kalenin Bedenleri),En az 5 dakika süreli solo çalgı, ses, koro, oda müziği, elektronik
müzik ya da eşdeğeri eser kompozisyonu Oda müziği kompozitörü, Oda Müziği Orkestrası İZMİR
Aziz Vukolos (Ayavukla) Kilisesi, Kültür Merkezi, 11-11 Ekim 2017
9. Barok’tan Rast’a (Çökertme),En az 5 dakika süreli solo çalgı, ses, koro, oda müziği, elektronik müzik ya
da eşdeğeri eser kompozisyonu Oda müziği kompozitörü, Oda Müziği Orkestrası İZMİR Aziz Vukolos
(Ayavukla) Kilisesi, Kültür Merkezi, 11-11 Ekim 2017
10. Barok’tan Rast’a (Beyaz Giyme Toz Olur),En az 5 dakika süreli solo çalgı, ses, koro, oda müziği,
elektronik müzik ya da eşdeğeri eser kompozisyonu Oda müziği kompozitörü, Oda Müziği
Orkestrası İZMİR Aziz Vukolos (Ayavukla) Kilisesi, Kültür Merkezi, 11-11 Ekim 2017
11. Minyatürler,En az 5 dakika süreli solo çalgı, ses, koro, oda müziği, elektronik müzik ya da eşdeğeri eser
kompozisyonu Solo eser kompozitörü, Viyola İSTANBUL Piyano Evi, 7 Ekim 2017,Türkiye Prömiyeri
12. Senfonik Orkestra ve Koro için “Bornova”,En az 5 dakika süreli solo çalgı, ses, koro, oda müziği,
elektronik müzik ya da eşdeğeri eser kompozisyonu Senfoni kompozitörü, Senfonik Orkestra , 15
Mayıs 2017
13. Deso Konseri Yaylı Orkestra ve Piyano için: Çökertme,5 dakikadan az süreli solo çalgı, ses, koro,
oda müziği, elektronik müzik ya da eşdeğeri eser kompozisyonu Oda müziği kompozitörü, Oda
Müziği Orkestrası İZMİR İzmir Sabancı Kültür Merkezi, 22-22 Mart 2017,Dünya Prömiyeri
14. Deso Konseri Yaylı Orkestra ve Piyano İçin: Beyaz Giyme Toz Olur,5 dakikadan az süreli solo çalgı,
ses, koro, oda müziği, elektronik müzik ya da eşdeğeri eser kompozisyonu Oda müziği kompozitörü,
Oda Müziği Orkestrası İZMİR İzmir Sabancı Kültür Merkezi, 22 Mart 2017,Dünya Prömiyeri
15. Deso Konseri Yaylı Orkestra ve Piyano İçin: Kalenin Bedenleri,5 dakikadan az süreli solo çalgı, ses,
koro, oda müziği, elektronik müzik ya da eşdeğeri eser kompozisyonu Oda müziği kompozitörü,
Oda Müziği Orkestrası İZMİR İzmir Sabancı Kültür Merkezi, 22 Mart 2017,Dünya Prömiyeri
16. Bitmeyecek/Noch Nicht Zu Ende (Viyolonsel-Piyano),En az 5 dakika süreli solo çalgı, ses, koro,
oda müziği, elektronik müzik ya da eşdeğeri eser kompozisyonu Oda müziği kompozitörü, Oda
Müziği Orkestrası İZMİR DEÜ Devlet Konservatuvarı Orhan Barlas Salonu, 30-30 Kasım 2016
17. 30. Uluslararası İzmir Festivali/One Stage-Bir Sahne Konseri “İzmir”,En az 5 dakika süreli solo
çalgı, ses, koro, oda müziği, elektronik müzik ya da eşdeğeri eser kompozisyonu Oda müziği
kompozitörü, Oda Müziği Orkestrası İZMİR İzmir Büyükşehir Belediyesi Ahmed Adnan Saygun
Sanat Merkezi, 25-25 Mayıs 2016,Dünya Prömiyeri , DEÜ. DEVLET KONSERVATUVARI
18. 30. Uluslararası İzmir Festivali/One Stage-Bir Sahne Konseri “Tern Trio”,En az 5 dakika süreli
solo çalgı, ses, koro, oda müziği, elektronik müzik ya da eşdeğeri eser kompozisyonu Oda müziği
kompozitörü, Oda Müziği Orkestrası İZMİR Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi, 25-25 Mayıs
2016, DEÜ. DEVLET KONSERVATUVARI
19. 30. Uluslararası İzmir Festivali/One Stage-Bir Sahne Konseri “Ege Türküsü”,En az 5 dakika süreli
solo çalgı, ses, koro, oda müziği, elektronik müzik ya da eşdeğeri eser kompozisyonu Oda müziği
kompozitörü, Oda Müziği Orkestrası İZMİR Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi, 25-25 Mayıs
2016, DEÜ DEVLET KONSERVATUVARI
20. Yeni Tınılar Konseri “Özlem” (Bariton-Piyano),En az 5 dakika süreli solo çalgı, ses, koro, oda müziği,
elektronik müzik ya da eşdeğeri eser kompozisyonu Oda müziği kompozitörü, Oda Müziği
Orkestrası İZMİR İzmir Büyükşehir Belediyesi Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi, 30 Mart
2016,Dünya Prömiyeri,Türkiye Prömiyeri
21. Yeni Tınılar Konseri “Hala” Annemin Şiirleri (Bariton-Piyano),5 dakikadan az süreli solo çalgı, ses, koro,
oda müziği, elektronik müzik ya da eşdeğeri eser kompozisyonu Oda müziği kompozitörü, Vokal-ses İZMİR
Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi, 30 Mart 2016,Dünya Prömiyeri,Türkiye Prömiyeri
22. Yeni Tınılar Konseri, Üç Ege Türküsü: Çökertme,,5 dakikadan az süreli solo çalgı, ses, koro, oda
müziği, elektronik müzik ya da eşdeğeri eser kompozisyonu Oda müziği kompozitörü, Oda Müziği
Orkestrası İZMİR İzmir Büyükşehir Belediyesi Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi, 30 Mart 2016
23. İ. Taviloğlu 10. Yıl Anma Töreni Soprano ve Piyano için “Han İstemi”,5 dakikadan az süreli solo
çalgı, ses, koro, oda müziği, elektronik müzik ya da eşdeğeri eser kompozisyonu Oda müziği
kompozitörü, Vokal-ses İZMİR DEÜ Devlet Konservatuvarı Orhan Barlas Salonu, 17-17 Mart
2016,Dünya Prömiyeri
24. Kar Küreyicilerinin Noel Şarkısı (Mezzo Sop- Piyano) Süre: 03:20,5 dakikadan az süreli solo çalgı,
ses, koro, oda müziği, elektronik müzik ya da eşdeğeri eser kompozisyonu Oda müziği
kompozitörü, Vokal-ses İZMİR DEÜ Devlet Konservatuvarı Orhan Barlas Salonu, 11 Mart 2016
25. İzmir Devlet Senfoni Orkestrası “10 Kasım Atatürk’ü Anma Haftası” Konseri/Zuhal Olcay Şarkıları,En
az 5 dakika süreli solo çalgı, ses, koro, oda müziği, elektronik müzik ya da eşdeğeri eser
kompozisyonu Düzenleme kompozitörü, Senfonik Orkestra İZMİR Ahmed Adnan Saygun Sanat
Merkezi, 10 Ekim 2015
26. Çukurova Devlet Senfoni Orkestrası “Bahar ve Kapanış Konseri”,En az 5 dakika süreli solo çalgı,
ses, koro, oda müziği, elektronik müzik ya da eşdeğeri eser kompozisyonu Düzenleme kompozitörü,
Senfonik Orkestra MERSİN Merkezpark Açıkhava Amfi Tiyatrosu, 25 Mayıs 2015,Dünya Prömiyeri
27. Dionysos (Orkestra) DEÜ Devlet Konservatuvarı Orkestra Konseri,Senfonik eser kompozisyonu Senfoni
kompozitörü, Senfonik Orkestra İZMİR İzmir Sabancı Kültür Merkezi, 28-28 Mart 2015
28. “Defne’ye Ninni” (Mezzo Sop-Piyano) Süre: 03:30,5 dakikadan az süreli solo çalgı, ses, koro,
oda müziği, elektronik müzik ya da eşdeğeri eser kompozisyonu Oda müziği kompozitörü, Vokalses
İZMİR DEÜ Devlet Konservatuvarı Orhan Barlas Salonu, 13 Mart 2015,Türkiye Prömiyeri
Yurtiçi Konserler
Sanatta Yeterlik sonrası Yurtiçi Konserler
29. “Babam ve Ben/Aksak Semai (Yangqin, Erhu, Pipa, Bendir, Piyano) Süre: 08:20 Yeni Müzik
Kooperatifi,En az 5 dakika süreli solo çalgı, ses, koro, oda müziği, elektronik müzik ya da eşdeğeri
eser kompozisyonu Oda müziği kompozitörü, Oda Müziği Orkestrası İZMİR DEÜ Devlet
Konservatuvarı Orhan Barlas Salonu, 27 Mayıs 2013,Dünya Prömiyeri,Türkiye Prömiyeri
30. Mutlu Şarkılar Anlatıyor (Annemin Şiirleri 1. Albüm) Süre: 03:50,5 dakikadan az süreli solo çalgı, ses,
koro, oda müziği, elektronik müzik ya da eşdeğeri eser kompozisyonu Oda müziği kompozitörü, Oda
Müziği Orkestrası İZMİR İzmir Selahattin Akçicek Kültür Merkezi, 8 Aralık 2011,Türkiye Prömiyeri
31. Baharda Açan Güllerin Olsun (Annemin Şiirleri 1. Albüm) Süre: 04:40,5 dakikadan az süreli solo
çalgı, ses, koro, oda müziği, elektronik müzik ya da eşdeğeri eser kompozisyonu Oda müziği
kompozitörü, Oda Müziği Orkestrası İZMİR İzmir Selahattin Akçicek Kültür Merkezi, 8 Aralık
2011,Türkiye Prömiyeri
32. Gençliğim Geçti Artık (Annemin Şiirleri 1. Albüm) Süre: 04:25,5 dakikadan az süreli solo çalgı, ses, koro,
oda müziği, elektronik müzik ya da eşdeğeri eser kompozisyonu Oda müziği kompozitörü, Oda Müziği
Orkestrası İZMİR İzmir Selahattin Akçicek Kültür Merkezi, 8 Aralık 2011,Türkiye Prömiyeri
33. Sevenler Toplanmış (Annemin Şiirleri 1. Albüm) Süre: 05:00,En az 5 dakika süreli solo çalgı, ses,
koro, oda müziği, elektronik müzik ya da eşdeğeri eser kompozisyonu Oda müziği kompozitörü, Oda
Müziği Orkestrası İZMİR İzmir Selahattin Akçicek Kültür Merkezi, 8 Aralık 2011,Türkiye Prömiyeri
34. Yağmurun Kokusu Gözümden Aktı (Annemin Şiirleri 1. Albüm) Süre: 04:25,5 dakikadan az süreli
solo çalgı, ses, koro, oda müziği, elektronik müzik ya da eşdeğeri eser kompozisyonu Oda müziği
kompozitörü, Oda Müziği Orkestrası İZMİR İzmir Selahattin Akçicek Kültür Merkezi, 8 Aralık
2011,Türkiye Prömiyeri
35. Yalvaran Gözlerle Seni Beklerim (Annemin Şiirleri 1. Albüm) Süre: 03:50,5 dakikadan az süreli
solo çalgı, ses, koro, oda müziği, elektronik müzik ya da eşdeğeri eser kompozisyonu Oda müziği
kompozitörü, Oda Müziği Orkestrası İZMİR İzmir Selahattin Akçicek Kültür Merkezi, 8 Aralık
2011,Türkiye Prömiyeri
36. Bir Geceyi Özlemek (Annemin Şiirleri 1. Albüm) Süre: 05:40,En az 5 dakika süreli solo çalgı, ses,
koro, oda müziği, elektronik müzik ya da eşdeğeri eser kompozisyonu Oda müziği kompozitörü, Oda
Müziği Orkestrası İZMİR İzmir Selahattin Akçicek Kültür Merkezi, 8 Aralık 2011,Türkiye Prömiyeri
37. Can Kızım (Annemin Şiirleri 1. Albüm) Süre: 05:08,En az 5 dakika süreli solo çalgı, ses, koro,
oda müziği, elektronik müzik ya da eşdeğeri eser kompozisyonu Oda müziği kompozitörü, Oda
Müziği Orkestrası İZMİR İzmir Selahattin Akçicek Kültür Merkezi, 8 Aralık 2011,Türkiye Prömiyeri
38. Alacaserinlik ve Karanlık (Orkestra) Süre: 04:10 İZDSO Dünya Kadınlar Günü Özel
Konseri,Senfonik eser kompozisyonu Senfoni kompozitörü, Senfonik Orkestra İZMİR Ahmed Adnan
Saygun Sanat Merkezi, 11 Mart 2011
39. Dokuz Eylül Üniversitesi Marşı (Koro ve Orkestra)Süre: 02:00 2007-2008 Eğitim Yılı Açılış
Töreni,Senfonik eser kompozisyonu Senfoni kompozitörü, Senfonik Orkestra İZMİR İzmir Sabancı
Kültür Merkezi, 26-26 Eylül 2007,Dünya Prömiyeri
Bilimsel Yayınlarda Hakemlikleri
1. Journal of Education and Learning
2. Anadolu Üniversitesi Sanat&Tasarım Dergisi
3. Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Haziran 2015/33. Sayı
4. Çankırı Karatekin Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
5. Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 2011
6. Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesi Dergisi, 2011
Katıldığı / Görev aldığı Mesleki / Bilimsel / Sanatsal Etkinlikler
1. İzmir Urla Belediyesi 2. Tanju Okan Pop Müzik Beste Yarışması, Urla, Eylül
2017(Yarışmada jüri üyesi)
2. Anıl Altınsoy / Yüksek Lisans Savunma Sınavı, İzmir, Mayıs 2017(Yüksek Lisans Tezi
Jüri Üyesi)
3. Kompozisyon ve Orkestra Şefliği Anasanat Dalı Konseri, İzmir, Nisan 2017(Eğitimci
Olarak Düzenleyici)
4. Müzik Üniversitesi Kuruluşu Arama Konferansı, Ankara, Nisan 2017(İzlenimci –
Katılımcı Olarak)
5. Alfredo Casella Konservatuvarı, İtalya, Aralık 2016(İzlenimci – Katılımcı Olarak)
6. Müzik Bölümü, Kompozisyon ve Orkestra Şefliği Anasanat Dalı Öğretim Görevlisi
Sınavı, İzmir, Kasım 2016(Araştırma Görevlisi kadro alımında jüri üyesi olarak yer alma)
7. Dokuz Eylül Üniversitesi,Güzel Sanatlar Enstitüsü, Yüksek Lisans ve Sanatta Yeterlik
Bilim Sınavı 2016-2017, İzmir, Haziran 2016(Lisans/Yüksek Lisans /Doktora
Programlarına Öğrenci alımında Jüri üyesi)
8. Sanatta Yeterlik Sınavı, Bornova, Haziran 2016(Doktora/Tıpta Uzmanlık/Sanatta
Yeterlik Tezi Jüri Üyesi)
9. 30. Uluslararsı İzmir Festivali One Stage/Bir Sahne Konseri, İzmir, Mayıs
2016(Düzenleme Kurulu Üyesi Olarak Düzenleyici)
10. İzmir Urla Belediyesi 1. Tanju Okan Beste Yarışması, Urla, Nisan 2016(Yarışmada jüri üyesi)
11. Yeni Tınılar, İzmir, Mart 2016(Düzenleme Kurulu Üyesi Olarak Düzenleyici)
12. Öyp Yüksek Lisans ve Sanatta Yeterlik Bilim Sınavı Jüri Üyeliği, İzmir, Şubat
2016(Lisans/Yüksek Lisans /Doktora Programlarına Öğrenci alımında Jüri üyesi)
13. Kadro Sınavı Jüri Üyeliği, İzmir, Kasım 2015(Araştırma Görevlisi kadro alımında jüri
üyesi olarak yer alma)
14. Dokuz Eylül Üniversitesi,Güzel Sanatlar Enstitüsü, Yüksek Lisans ve Sanatta Yeterlik Bilim
Sınavı 2015-2016, İzmir, Eylül 2015(Lisans/Yüksek Lisans /Doktora Programlarına
Öğrenci alımında Jüri üyesi)
15. Öğretim Görevlisi Kadro Sınavı Yedek Jüri Üyeliği, İzmir, Ağustos 2015(Araştırma
Görevlisi kadro alımında jüri üyesi olarak yer alma)
16. Teknik Gezi, Almanya, Ekim 2014(Konser/resital etkinliğinde görev almak üzere)
17. “Sesin Yolculuğu 5” Genç Besteciler Şenliği, İstanbul, Mayıs 2012(Düzenleme Kurulu
Üyesi Olarak Düzenleyici)
18. Deü. Devlet Konservatuvarı Kompozisyon ve Orkestraşefliği Asd. Konseri Prof. Jean Baily,
Yrd. Doç. Ebru Güner Canbey ve Yrd. Doç. Onur Nurcan’In Öğrencileri Konseri, İzmir,
Mayıs 2012(Eğitimci Olarak Düzenleyici)
19. Deü.Devlet Konservatuvarı Kompozisyon ve Orkestraşefliği Asd. Yrd. Doç. Ebru Güner
Canbey ve Öğr. Gör. Mehmet Aktuğ’Un Öğrencileri “Prof. İstemihan Taviloğlu’Nu
Anma Konseri”, İzmir, Mayıs 2010(Eğitimci Olarak Düzenleyici)
20. İzmir Ulusal Müzik Sempozyumu, İzmir, Kasım 2009(Düzenleme Kurulu Üyesi
Olarak Düzenleyici)
21. Kompozisyon Çalıştayı, İzmir, Haziran 2009(İzlenimci – Katılımcı Olarak)
22. Deü. Devlet Konservatuvarı Kompozisyon ve Orkestraşefliği Asd. Konseri Prof. Jean Baily
ve Yrd. Doç. Ebru Güner Canbey’In Öğrencileri Konseri, İzmir, Nisan 2008(Eğitimci Olarak
Düzenleyici)
23. Solo Bağlama İçin Çoksesli Eser Yarışması, İzmir, Haziran 2007(Yarışmada jüri üyesi)
24. 1. İzmir Uluslararası Yeni Müzik Festivali, İzmir, Nisan 2003(Konser/resital
etkinliğinde görev almak üzere)
25. İzmir Urla Belediyesi 3. Tanju Okan Beste Yarışması, Urla, Eylül 2018 (Yarışmada jüri üyesi)
Kazanılan Ödül Bilgileri
1. “Türk Müziği Çocuk Şarkıları Beste Yarışması”, Ankara Büyükşehir Belediyesi,
Mansiyon, Ulusal Yarışma Ödülü, Sanat Alanında, Bireysel Ödül, 1999
Aldığı Sertifikalar
1. “Temel İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi”, Dokuz Eylül Üniversitesi- İş Sağlığı Araştırma
ve Uygulama Merkezi, 2016
Jüri Üyelikleri Bilgileri
1. Sanat Dalı Yarışması : Urla Belediyesi 2. Tanju Okan Beste Yarışması (Ön Eleme), Ön
Jüri Üyesi, 2017
2. Sanat Dalı Yarışması : Urla Belediyesi 2. Tanju Okan Beste Yarışması (Final), Asil
Jüri Üyesi, 2017
3. Sanat Dallarında Yetenek Sınavı :DEÜ. Devlet Konservatuvarı Özel Yetenek Giriş Sınavı
(Müzik Bölümü), Asil Jüri Üyesi, 2017
4. Sanat Dallarında Yetenek Sınavı :DEÜ. Devlet Konservatuvarı Özel Yetenek Giriş Sınavı
(Kompozisyon ve Orkestra Şefliği ASD), Asil Jüri Üyesi, 2017
5. Sanat Dalı Yarışması : Urla Belediyesi 1. Tanju Okan Beste Yarışması (Ön Eleme), Ön Jüri
Üyesi, 2016
6. Sanat Dallarında Yetenek Sınavı :DEÜ. Devlet Konservatuvarı Özel Yetenek Giriş
Sınavı (Kompozisyon ve Orkestra Şefliği ASD), Asil Jüri Üyesi, 2016
Radyo TV Programlarına Katılım – Röportaj Verme Bilgileri
1. Günümüzü Dinlemek, TRT 3,2011
2. “Babalar Günü Röportajı”, Yeni Asır/İzmir,2009
3. Klasik Müzik Alanında İzmir’in İlk ve Tek Kadın Bestecisi, Yeni Asır/İzmir,2004
DEÜ Birimlerinde Komisyon ve Kurullarda Görev
1. Kalite Yürütme Kurulu, Müzik Bölümü,2017-Devam ediyor
2. Araştırma ve Yayın Etiği Etik Kurulu, Güzel Sanatlar Enstitüsü,2017-Devam ediyor
3. Bologna Uyumlandırma Süreci Çalışma Komisyonu Üyeliği, Devlet
Konservatuvarı,2017-Devam ediyor
4. Engelsiz Özürlü Öğrenci DEÜ Koordinatörlüğü, Kompozisyon ve Orkestra Şefliği Anasanat
Dalı,2016-
5. Eğitim Komisyonu, Güzel Sanatlar Enstitüsü,2016-Devam ediyor
6. Doktora Yeterlik Komitesi Üyeliği, Güzel Sanatlar Enstitüsü,2016-Devam ediyor
7. Bologna Kurulu, Devlet Konservatuvarı,2015-Devam ediyor
8. Akademik Teşvik Düzenleme, Denetleme ve İtiraz Komisyonu, Müzik Bölümü,2015-2016
9. ADEK komisyon üyeliği, Kompozisyon ve Orkestra Şefliği Anasanat Dalı,2014-2016
10. Bölüm ders-sınav programlarının hazırlanması komisyonu, Kompozisyon ve
Orkestra Şefliği Anasanat Dalı,2013-Devam ediyor
11. Özel Yetenek Sınavları Komisyonu, Kompozisyon ve Orkestra Şefliği Anasanat
Dalı,2004-Devam ediyor
12. Özel Yetenek Sınavları Komisyonu, Müzik Bölümü,2000-Devam ediyor
Görev Alınan Diğer Etkinlikler
1. Bilirkişilik : MSG- Musiki Eseri Sahipleri Grubu Meslek Birliği Bestesi Hakkında,
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, 2016
2547 sayılı Kanunun 38.Maddesine tabi Görevlendirme Bilgileri
1. İzmir Kültür Sanat ve Eğitim Vakfı, Kasım 2004 – Kasım 2005
2. D.E.Ü. VAKFI, Eylül 2003 – Eylül 2004,UZATMA
3. D.E.Ü. VAKFI, Eylül 2002 – Eylül 2003
4. D.E.Ü. VAKFI, Eylül 2001 – Eylül 2002
5. DEVAK, Eylül 2000 – Eylül 2001
Görev Yerleri
1. Doçent : -DEÜ, Devlet Konservatuvarı Müzik Bölümü Şubat 2015-Devam ediyor
2. Yardımcı Doçent : -DEÜ, Devlet Konservatuvarı Haziran 2004-Şubat 2015
3. Yardımcı Doçent : -DEÜ, Devlet Konservatuvarı Mayıs 2004-Haziran 2004
4. Öğretim Görevlisi : -DEÜ, Devlet Konservatuvarı Kasım 2001-Mayıs 2004
5. Okutman : -DEÜ, Rektörlük Aralık 1999-Kasım 2001
Yönetim – İdari Görevleri
1. Devlet Konservatuvarı Kompozisyon ve Orkestra Şefliği Anasanat Dalı Başkanı, Mayıs
2018-Devam ediyor
2. Devlet Konservatuvarı Konservatuvar Kurulu Üyeliği, Mayıs 2018-Devam ediyor
3. Devlet Konservatuvarı Konservatuvar Yönetim Kurulu Üyeliği, Mart 2017-Devam ediyor
4. Devlet Konservatuvarı Konservatuvar Müdür Yardımcısı, Mart 2017-Devam ediyor
5. Senfonik Müzik Uygulama ve Araştırma Merkezi Merkez Yönetim Kurulu Üyesi, Mart 2016-
Mart 2018
6. Devlet Konservatuvarı Konservatuvar Yönetim Kurulu Üyeliği, Haziran 2015- Eylül 2016
7. Devlet Konservatuvarı Konservatuvar Müdür Yardımcısı, Haziran 2015- Eylül 2016
8. Devlet Konservatuvarı Kompozisyon ve Orkestra Şefliği Anasanat Dalı Başkanı, Mart 2014-
Ağustos 2015
9. Devlet Konservatuvarı Konservatuvar Kurulu Üyeliği, Mart 2014- Eylül 2016
10. Devlet Konservatuvarı Kompozisyon ve Orkestra Şefliği Anasanat Dalı Başkanı, Mart 2011-
Mart 2014
11. Devlet Konservatuvarı Konservatuvar Kurulu Üyeliği, Mart 2011- Mart 2014
12. Devlet Konservatuvarı Müzik ve Sahne Sanatları Lisesi Müdürü, Ekim 2010- Haziran 2011
13. Devlet Konservatuvarı Konservatuvar Yönetim Kurulu Üyeliği, Aralık 2009- Nisan 2012
14. Devlet Konservatuvarı Kompozisyon ve Orkestra Şefliği Anasanat Dalı Başkanı, Mart 2009-
Haziran 2009
15. Devlet Konservatuvarı Kompozisyon ve Orkestra Şefliği Anasanat Dalı Başkanı, Mart 2006-
Mart 2009
16. Devlet Konservatuvarı Konservatuvar Müdür Yardımcısı, Şubat 2005- Şubat 2008
17. Devlet Konservatuvarı Yüksekokul Kurulu Üyesi, Şubat 2005- Şubat 2008
18. Devlet Konservatuvarı Yüksekokul Yönetim Kurulu Üyesi, Şubat 2005- Şubat 2008

Verilen Ders/Modül Bilgileri ( Devlet Konservatuvarı)
Enstrümantasyon 1 (Teorik) Müzik Kompozisyon ve Orkestra Şefliği
Enstrümantasyon 3 (Teorik) Müzik Kompozisyon ve Orkestra Şefliği
Kompozisyon 1 (Teorik) Müzik Kompozisyon ve Orkestra Şefliği
Kompozisyon 3 (Teorik) Müzik Kompozisyon ve Orkestra Şefliği
Kompozisyon 3 (Uygulama) Müzik Kompozisyon ve Orkestra Şefliği
Kompozisyon Solfej 1 (Teorik) Müzik Kompozisyon ve Orkestra Şefliği
Kompozisyon Solfej 1 (Uygulama) Müzik Kompozisyon ve Orkestra Şefliği
Orkestrasyon 1 (Teorik) Müzik Kompozisyon ve Orkestra Şefliği
Yeni Müzik Teknikleri 1 (Teorik) Müzik Kompozisyon ve Orkestra Şefliği
ARMONİ (Teorik) Müzik Piyano (Lise)
Enstrümantasyon 2 (Teorik) Müzik Kompozisyon ve Orkestra Şefliği
Enstrümantasyon 4 (Teorik) Müzik Kompozisyon ve Orkestra Şefliği
Kompozisyon 2 (Teorik) Müzik Kompozisyon ve Orkestra Şefliği
Kompozisyon 4 (Teorik) Müzik Kompozisyon ve Orkestra Şefliği
Kompozisyon 4 (Uygulama) Müzik Kompozisyon ve Orkestra Şefliği
Kompozisyon Solfej 2 (Teorik) Müzik Kompozisyon ve Orkestra Şefliği
Kompozisyon Solfej 2 (Uygulama) Müzik Kompozisyon ve Orkestra Şefliği
Orkestrasyon 2 (Teorik) Müzik Kompozisyon ve Orkestra Şefliği
Yeni Müzik Teknikleri 2 (Teorik) Müzik Kompozisyon ve Orkestra Şefliği
ARMONİ (Teorik) Müzik Piyano (Lise)
Enstrümantasyon 1 (Teorik) Müzik Kompozisyon ve Orkestra Şefliği
Enstrümantasyon 3 (Teorik) Müzik Kompozisyon ve Orkestra Şefliği
Kompozisyon 3 (Teorik) Müzik Kompozisyon ve Orkestra Şefliği
Kompozisyon 3 (Uygulama) Müzik Kompozisyon ve Orkestra Şefliği
Kompozisyon 5 (Teorik) Müzik Kompozisyon ve Orkestra Şefliği
Kompozisyon 5 (Uygulama) Müzik Kompozisyon ve Orkestra Şefliği
Kompozisyon H1 (Teorik) Müzik Kompozisyon ve Orkestra Şefliği
Kompozisyon Solfej 1 (Teorik) Müzik Kompozisyon ve Orkestra Şefliği
Kompozisyon Solfej 1 (Uygulama) Müzik Kompozisyon ve Orkestra Şefliği
Kompozisyon Solfej H1 (Teorik) Müzik Kompozisyon ve Orkestra Şefliği
Orkestrasyon 3 (Teorik) Müzik Kompozisyon ve Orkestra Şefliği
Yeni Müzik Teknikleri 1 (Teorik) Müzik Kompozisyon ve Orkestra Şefliği
Armoni 1 (Teorik) Müzik Piyano
Enstrümantasyon 2 (Teorik) Müzik Kompozisyon ve Orkestra Şefliği
Enstrümantasyon 4 (Teorik) Müzik Kompozisyon ve Orkestra Şefliği
Kompozisyon 4 (Teorik) Müzik Kompozisyon ve Orkestra Şefliği
Kompozisyon 4 (Uygulama) Müzik Kompozisyon ve Orkestra Şefliği
Kompozisyon 5 (Teorik) Müzik Kompozisyon ve Orkestra Şefliği
Kompozisyon 5 (Uygulama) Müzik Kompozisyon ve Orkestra Şefliği
Kompozisyon H2 (Teorik) Müzik Kompozisyon ve Orkestra Şefliği
Kompozisyon Solfej 2 (Teorik) Müzik Kompozisyon ve Orkestra Şefliği
Verilen Ders/Modül Bilgileri ( Devlet Konservatuvarı)
Kompozisyon Solfej 2 (Uygulama) Müzik Kompozisyon ve Orkestra Şefliği 2016-2017 Bahar
Kompozisyon Solfej H2 (Teorik) Müzik Kompozisyon ve Orkestra Şefliği 2016-2017 Bahar
Yeni Müzik Teknikleri 2 (Teorik) Müzik Kompozisyon ve Orkestra Şefliği 2016-2017 Bahar
Armoni 2 (Teorik) Müzik Piyano 2016-2017 Bahar
Enstrümantasyon 3 (Teorik) Müzik Kompozisyon ve Orkestra Şefliği 2017-2018 Güz
Kompozisyon 5 (Teorik) Müzik Kompozisyon ve Orkestra Şefliği 2017-2018 Güz
Kompozisyon 5 (Uygulama) Müzik Kompozisyon ve Orkestra Şefliği 2017-2018 Güz
Kompozisyon 6 (Teorik) Müzik Kompozisyon ve Orkestra Şefliği 2017-2018 Güz
Kompozisyon 6 (Uygulama) Müzik Kompozisyon ve Orkestra Şefliği 2017-2018 Güz
Orkestrasyon 1 (Teorik) Müzik Kompozisyon ve Orkestra Şefliği 2017-2018 Güz
Yeni Müzik Teknikleri 1 (Teorik) Müzik Kompozisyon ve Orkestra Şefliği 2017-2018 Güz
ARMONİ (Teorik) Müzik Piyano (Lise) 2017-2018 Güz
Enstrümantasyon 4 (Teorik) Müzik Kompozisyon ve Orkestra Şefliği 2017-2018 Bahar
Kompozisyon 6 (Teorik) Müzik Kompozisyon ve Orkestra Şefliği 2017-2018 Bahar
Kompozisyon 6 (Uygulama) Müzik Kompozisyon ve Orkestra Şefliği 2017-2018 Bahar
Kompozisyon 7 (Teorik) Müzik Kompozisyon ve Orkestra Şefliği 2017-2018 Bahar
Kompozisyon 7 (Uygulama) Müzik Kompozisyon ve Orkestra Şefliği 2017-2018 Bahar
Kompozisyon Solfej 2 (Teorik) Müzik Kompozisyon ve Orkestra Şefliği 2017-2018 Bahar
Kompozisyon Solfej 2 (Uygulama) Müzik Kompozisyon ve Orkestra Şefliği 2017-2018 Bahar
Orkestrasyon 2 (Teorik) Müzik Kompozisyon ve Orkestra Şefliği 2017-2018 Bahar
Yeni Müzik Teknikleri 2 (Teorik) Müzik Kompozisyon ve Orkestra Şefliği 2017-2018 Bahar
ARMONİ (Teorik) Müzik Piyano (Lise) 2017-2018 Bahar
Verilen Ders/Modül Bilgileri ( Güzel Sanatlar Enstitüsü)
MÜZİKTE DÖNEMLER VE STİLLER I Müzik Anasanat Dalı Müzik Sanatta Yeterlik 2015-2016 Güz
(Teorik)
20.YY.MÜZİK AKIMLARI I (Teorik) Müzik Anasanat Dalı Müzik Yüksek Lisans 2015-2016 Güz
Tez Çalışması (Uygulama) Müzik Anasanat Dalı Müzik Yüksek Lisans 2015-2016 Güz
Uzmanlık Alanı (Teorik) Müzik Anasanat Dalı Müzik Yüksek Lisans 2015-2016 Güz
MÜZİKTE DÖNEMLER VE STİLLER II Müzik Anasanat Dalı Müzik Sanatta Yeterlik 2015-2016 Bahar
(Teorik)
Tez Çalışması (Uygulama) Müzik Anasanat Dalı Müzik Sanatta Yeterlik 2015-2016 Bahar
UZMANLIK ALANI (Teorik) Müzik Anasanat Dalı Müzik Sanatta Yeterlik 2015-2016 Bahar
20.YY.MÜZİK AKIMLARI II (Teorik) Müzik Anasanat Dalı Müzik Yüksek Lisans 2015-2016 Bahar
Tez Çalışması (Uygulama) Müzik Anasanat Dalı Müzik Yüksek Lisans 2015-2016 Bahar
Uzmanlık Alanı (Teorik) Müzik Anasanat Dalı Müzik Yüksek Lisans 2015-2016 Bahar
MÜZİKTE DÖNEMLER VE STİLLER I Müzik Anasanat Dalı Müzik Sanatta Yeterlik 2016-2017 Güz
(Teorik)
Tez Çalışması (Uygulama) Müzik Anasanat Dalı Müzik Sanatta Yeterlik 2016-2017 Güz
UZMANLIK ALANI (Teorik) Müzik Anasanat Dalı Müzik Sanatta Yeterlik 2016-2017 Güz
20.YY.MÜZİK AKIMLARI I (Teorik) Müzik Anasanat Dalı Müzik Yüksek Lisans 2016-2017 Güz
MÜZİKTE DÖNEMLER VE STİLLER II Müzik Anasanat Dalı Müzik Sanatta Yeterlik 2016-2017 Bahar
(Teorik)
Tez Çalışması (Uygulama) Müzik Anasanat Dalı Müzik Sanatta Yeterlik 2016-2017 Bahar
Verilen Ders/Modül Bilgileri ( Güzel Sanatlar Enstitüsü)
UZMANLIK ALANI (Teorik) Müzik Anasanat Dalı Müzik Sanatta Yeterlik 2016-2017 Bahar
20.YY.MÜZİK AKIMLARI II (Teorik) Müzik Anasanat Dalı Müzik Yüksek Lisans 2016-2017 Bahar
SEMİNER (Uygulama) Müzik Anasanat Dalı Müzik Yüksek Lisans 2016-2017 Bahar
Tez Çalışması (Uygulama) Müzik Anasanat Dalı Müzik Sanatta Yeterlik 2016-2017 Yaz okul
UZMANLIK ALANI (Teorik) Müzik Anasanat Dalı Müzik Sanatta Yeterlik 2016-2017 Yaz okul
ANADAL KOMPOZİSYON I (Teorik) Müzik Anasanat Dalı Müzik Sanatta Yeterlik 2017-2018 Güz
ANADAL KOMPOZİSYON I (Uygulama) Müzik Anasanat Dalı Müzik Sanatta Yeterlik 2017-2018 Güz
MÜZİKTE DÖNEMLER VE STİLLER I Müzik Anasanat Dalı Müzik Sanatta Yeterlik 2017-2018 Güz
(Teorik)
Tez Çalışması (Uygulama) Müzik Anasanat Dalı Müzik Sanatta Yeterlik 2017-2018 Güz
UZMANLIK ALANI (Teorik) Müzik Anasanat Dalı Müzik Sanatta Yeterlik 2017-2018 Güz
20.YY.MÜZİK AKIMLARI I (Teorik) Müzik Anasanat Dalı Müzik Yüksek Lisans 2017-2018 Güz
Tez Çalışması (Uygulama) Müzik Anasanat Dalı Müzik Yüksek Lisans 2017-2018 Güz
UZMANLIK ALANI (Teorik) Müzik Anasanat Dalı Müzik Yüksek Lisans 2017-2018 Güz
ANADAL KOMPOZİSYON II (Teorik) Müzik Anasanat Dalı Müzik Sanatta Yeterlik 2017-2018 Bahar
ANADAL KOMPOZİSYON II (Uygulama) Müzik Anasanat Dalı Müzik Sanatta Yeterlik 2017-2018 Bahar
MÜZİKTE DÖNEMLER VE STİLLER II Müzik Anasanat Dalı Müzik Sanatta Yeterlik 2017-2018 Bahar
(Teorik)
Tez Çalışması (Uygulama) Müzik Anasanat Dalı Müzik Sanatta Yeterlik 2017-2018 Bahar
UZMANLIK ALANI (Teorik) Müzik Anasanat Dalı Müzik Sanatta Yeterlik 2017-2018 Bahar
ÇÖZÜMLEME TEKNİKLERİ II (Teorik) Müzik Anasanat Dalı Müzik Sanatta Yeterlik 2017-2018 Bahar
20.YY.MÜZİK AKIMLARI II (Teorik) Müzik Anasanat Dalı Müzik Yüksek Lisans 2017-2018 Bahar
SEMİNER (Uygulama) Müzik Anasanat Dalı Müzik Yüksek Lisans 2017-2018 Bahar
Tez Çalışması (Uygulama) Müzik Anasanat Dalı Müzik Yüksek Lisans 2017-2018 Bahar
UZMANLIK ALANI (Teorik) Müzik Anasanat Dalı Müzik Yüksek Lisans 2017-2018 Bahar
Verilen Ders/Modül Bilgileri ( Güzel Sanatlar Fakültesi)
Çoksesli Yazı Bilgisi II (Teorik) Müzik Bilimleri Bölümü Müzik Bilimleri 2016-2017 Bahar
Çoksesli Yazı Bilgisi I (Teorik) Müzik Bilimleri Bölümü Müzik Bilimleri 2017-2018 Güz
Çoksesli Yazı Bilgisi II (Teorik) Müzik Bilimleri Bölümü Müzik Bilimleri 2017-2018 Bahar


Yazı Tipi Boyutunu Değiştir