Akademik Kadro

Öğr. Gör. Mustafa SUYOLCU
Anasanat Dalı Başkanı
Prof. Mehmet Faruk DÜZGÜN
Dr. Öğr. Üyesi Çiler AKINCI
Öğr. Gör. Bakhtiyar MATNIYAZOV
Öğr. Gör. Ender İzzet GÜLENLER
*
Öğr. Gör. Kaya Reha DEMİRCAN
*
Öğr. Gör. Hüseyin Sonat SÖZER
*
Öğr. Gör. Hürkan AYVAZOĞLU
*
Öğr. Gör. Levent Gökmen NACAROĞLU
Yazı Tipi Boyutunu Değiştir